het mondzorgtraject

Betere terugbetaling bij jaarlijks tandartsbezoek

Sinds juni 2016 geldt er een nieuwe terugbetalingsregeling. Wie minstens 18 jaar is en regelmatig een tandarts bezoekt, krijgt via het mondzorgtraject een betere terugbetaling voor tandzorg dan wie dat niet doet.

Onder de 18 jaar blijven alle tandheelkundige zorgen (uitgezonderd een orthodontische behandeling en extracties van de melksnijtanden) volledig terugbetaald.